SAPTA DWIJA ARTAM
SAPTA DWIJA ARTAM

Menunjukkan ketujuh nilai kebijaksanaan yang ditanamkan oleh para guru kepada murid melalui proses belajar mengajar.

KUNCUP BUNGA

Melambangkan potensi anak yang terpendam dan akan mekar berkembang di bawah bimbingan Ayah dan Ibu.

BURUNG MERPATI

Melambangkan “Peace”, “Love”, “Joy”.

GAMBAR SALIB

Lambang Kristiani.

TUJUH SINAR MERAH

Melambangkan tujuh karunia Roh Kudus.

BUKU

Sumber ilmu pengetahuan

BENTUK BINGKAI

Sebagai Pelindung.

LIMA SUDUT

Melambangkan sila – sila dalam Pancasila.

WARNA HIJAU

Melambangkan pengharapan.

WARNA MERAH

Melambangkan keberanian dan kekuatan.

WARNA PUTIH

Melambangkan kesucian

WARNA KUNING

Melambangkan kejayaan, kekuasaan, kebijaksanaan.