SAPTA DWIJA ARTAM

Menunjukkan ketujuh nilai kebijaksanaan yang ditanamkan oleh para guru kepada murid melalui proses belajar mengajar.

Melambangkan potensi anak yang terpendam dan akan mekar berkembang di bawah bimbingan Ayah dan Ibu.

Melambangkan “Peace”, “Love”, “Joy”.

Lambang Kristiani.

Melambangkan tujuh karunia Roh Kudus.

Sumber ilmu pengetahuan

Sebagai Pelindung.

Melambangkan sila - sila dalam Pancasila.

Melambangkan pengharapan.

Melambangkan keberanian dan kekuatan.

Melambangkan kesucian

Melambangkan kejayaan, kekuasaan, kebijaksanaan.